Ordförande i Västerbotten BDF 1965-2024

1965/1966 Karl-Evert Lindelöf, Umeå (kallades för ombudsman)

1966/1967 Karl-Evert Lindelöf (2år)

1967/1968 Torsten Lindgren, Umeå

1968/1969 Torsten Lindgren

1969/1970 Torsten Lindgren

————————————————

1970/1971 Torsten Lindgren

1971/1972 Torsten Lindgren

1972/1973 Torsten Lindgren

1973/1974 Torsten Lindgren (7 år)

1974/1975 Lars Högberg, Robertsfors

1975/1976 Lars Högberg

1976/1977 Lars Högberg

1977/1978 Lars Högberg (4 år)

1978/1979 Kurt Allan Andersson, Umeå

1979/1980 Kurt Allan Andersson

————————————————-

1980/1981 Kurt Allan Andersson

1981/1982 Kurt Allan Andersson

1982/1983 Kurt Allan Andersson

1983/1984 Kurt Allan Andersson

1984/1985 Kurt Allan Andersson

1985/1986 Kurt Allan Andersson (8 år)

1986/1987 Anders Hedman, Umeå

1987/1988 Anders Hedman

1988/1989 Anders Hedman

1989/1990 Anders Hedman

————————————————

1990/1991 Torbjörn Björnström, Umeå

1991/1992 Torbjörn Björnström

1992/1993 Torbjörn Björnström

1993/1994 Rolf Mellström, Lycksele

1994/1995 Ture Marklund, Skellefteå

1995/1996 Ture Marklund (2 år)

1996/1997 Torbjörn Björnström

1997/1998 Torbjörn Björnström

1998/1999 Torbjörn Björnström (6 år)

1999/2000 Fredrik Hahne, Solna (Studerade i Umeå)

————————————————

2000/2001 Anders Hedman

2001/2002 Anders Hedman (6 år)

2002/2003 Vakant. Vice ordf Alf Björk, Umeå

2003/2004 Vakant. Vice ordf Alf Björk

2004/2005 Alf Björk

2005/2006 Alf Björk (4 år)

2006/2007 Helena Lindvall, Umeå

2007/2008 Peder Westerberg, Umeå

2008/2009 Peder Westerberg

2009/2010 Peder Westerberg

————————————————

2010/2011 Peder Westerberg

2011/2012 Peder Westerberg (5 år)

2012/2013 Gustav Pettersson, Umeå

2013/2014 Gustav Pettersson

2014/2015 Gustav Pettersson

2015/2016 Gustav Pettersson

2016/2017 Gustav Pettersson

2017/2018 Gustav Pettersson

2018/2019 Gustav Pettersson

2019/2020 Gustav Pettersson

2020/2021 Gustav Pettersson

2021/2022 Maria Larsson, Umeå

2022/2023 Gustav Pettersson

2023/2024 Gustav Pettersson

2024/2025 Gustav Pettersson (12:e året)