Rätt eller fel med utbildningen av coacher ?

Jag hittade intressant läsning på Finska Basketförbundets hemsida om hur de har lagt upp utbildningen.

NIVÅ 1 omfattar tre helger lö+sö där man går igenom 1.1, 1.2 och 1.3 stadierna.

Mellan dessa helger har man digitala studier. Samma instruktörer håller i alla tre delarna. Det är tre obligatoriska delar och en valbar del som man måste klara av. Utbildning ordnas kostnadsfritt på sju (7) orter varje år.

Målgruppen är personer med viss tränar erfarenhet som här börjar sin instruktörsutbildning. Åldersgränsen är 17 år.

100% närvaro krävs för att bli godkänd inklusive självstudiedelen.

Minst två (2) års praktik som Nivå 1 tränare krävs för att bli antagen på Nivå 2.

NIVÅ 2 omfattar också tre helger fr – sö Kostnaden är 1450 € inklusive utbildning, material, tillgång till alla elektronik, helpension på deras motsvarighet till Bosön samt utvärdering av personlig coaching.

Det är samma instruktörer på alla delar.

Efter genomgång och godkännande erhåller man B-licens. Utbildningen kategoriseras som: Forskarutbildning för baskettränare (160h) programmet är omfattande.

Efter godkänd NIVÅ 2 får man coacha i den finask högsta ligan. För internationell coaching krävs ytterligare fortbildning.

Det som de nu har i Finland liknar den utbildningsformen som vi hade i Sverige tidigare.

En helg för Grundkurs, en för Steg 1 och en för Steg 2. Därefter 7 dagar i Jönköping vid Steg 3 plus en helg med slutseminarium.

Vi i Sverige har lagt ner det upplägget och ägnar oss numera till stor del till digitala studier. Finland har tagit upp vårt upplägg. Vem har gjort fel ? Vem har gjort rätt ?

Min åsikt om BSKT mot Borås kommer i morgon.​

Godmiddag