Tankar inför Tipp Off

Den 2 – 4 september genomför Svenska Basketbollförbundet återigen en så kallad TIPP OFF.

I inbjudan står det att det kommer att handla om ledarskap och ett basketsverige där ”vissa anser att förändringens vindar blåser starkt medan andra tycker att allt står still”.

Jag tycker i alla fall inte att allt står still men jag tillhör dem som tycker att det som borde vara viktigt för SBBF nämligen tävlingsverksamheten, landslagen och utbildningen står och stampar på samma ställe år ut och år in sedan milleniumskiftet.

Jag tycker att SBBF ofta prioriterar fel. Jag anser att det var bättre på 80 och 90-talet men det förstår inte dom som är födda efter 1990. Dom var inte med då och dom kan inte historien heller.

Hållbarhet och inkludering är bra men än en gång man borde prioritera tävling, landslag och utbildning och lämna den sociala verksamheten till föreningarna. 

Jag tror att det finns massor av basketledare runt om i landet som knyter näven i byxfickan i stället för att kliva fram och slå den i bordet och kräva förändring. Jag tycker att de som är aktiva ledare idag tänker på sitt och är där starka men är mesiga i övrigt.

Det är föreningarna ( inte elitföreningarna) som SBBF styrelsen borde lyssna på och det är upp till SBBF´s styrelse att återigen inse att SBBF´s huvuduppgift är landslagen, tävlings och utbildningsverksamhet. Det är dags att effektivisera arbetet för att få ut max av budgeten. 

Sverige måste börja satsa på spelare och coacher som vill satsa och kan bidra på landslagsnivå.

Det bästa sättet att få spelarna att bli sugna är att ge dem goda förutsättningar.

Det skall inte kosta att representera Sverige. Alla spelare måste får en rimlig ersättning. Coacher måste få rimlig lön för arbetad tid. 

Många bra internationella matcher är en stor stimulansfaktor som nu måste kompenseras efter pandemins härjningar. Två årgångar av ungdomslandslag har missat det internationella motståndet. Hur kompenserar man det ?  Hur många talanger tappar svensk basket pga det ?

Tar man förresten ordentligt hand om de talanger som inte vill åka utomlands direkt efter gymnasiet ? Jag tror inte det.

Sverige måste så fort som möjligt utbilda en mängd tränare på tidigare steg 3 och steg 4 nivå för att kunna fylla luckorna efter alla som har slutat och kommer att sluta under den närmaste 10 åren. Jag bryr mig inte om hur det går till bara någonting händer och det snabbt.

Det finns några huvudteman inför Tip Off.

Hur rekryterar vi fler ledare och får dem att stanna längre ?  Jag tycker att det är ganska enkelt. Genom en utbildningssatsning lokalt och genom att ge tränare förtroende och genom att låta dem själva bestämma vad dom vill göra. Det passar dem som inte kan med att dela ut manualer.
Digital utbildning för ungdomsledare och ungdomsdomare är t ex helt opersonlig och inte inkluderande – ett totalt feltänk enligt mig. Digital utbildning passar bra för vuxna tränare på elitnivå med begränsat med tid.

Hur växer vi ?Också ganska enkelt att svara på – tycker jag.  Satsning på att rekrytera tränare borde vara prio #1 genom utbildning till vettig kostnad (för dyrt idag). Om vi kan erbjuda bra engagerade tränare då kommer kidsen garanterat. Genom att ge tränare & ledare förtroende får vi dem att komma och att stanna. Vi får fler föreningar om det inte kostar för mycket och inte är för komplicerat.

Satsa på skolbasket. Försök att starta om med ”Bästa sexan och Bästa femman” och 5 mot 5 basket på stor plan. 

Hur blir vi mer inkluderande ?Det blir vi genom att informera men…..Ska alla vara med och besluta ? Måste inte någon eller några i slutändan bestämma för att få lite effektivitet ? 

Nedan ett citat från tidningen Nya Svensk Basketboll # 4. 28/12 1964, som du ser har inte mycket hänt på 57 år vi står och stampar med utbildningen.

”TK har utarbetat ett förslag till utbildningsplan för instruktörer som kommer att läggas fram för styrelsen vid nästa sammanträde. Förslaget går i stort ut på att landet indelas i sex utbildningsdistrikt. Avsikten är att få fram en enhetlig linje instruktörsutbildningen och därmed också själva spelet”.

SBBF har vad jag erfar inte utbildat någon s.k Steg 3 och 4 tränare på snart tre (3) år. Det är katastrofalt enligt mig. Övriga länder drar ifrån oss.

Godmiddag.